Exchange: Jak neposílat winmail.dat

posted in: Office 365 | 0

Už několikrát jsme se zákazníky, kteří jsou na Office 365 a využívají Exchange online řešili to, co dělat, když některým adresátům od nich přijde místo normální přílohy jako je pdf, docx apod. soubor winmail.dat, se kterým se většina běžných uživatelů neumí poprat. Rady na všech možných internetových fórech říkají, že by se mělo v Outlooku nastavit odesílání zpráv ve formátu HTML nebo formátu prostého textu, nikoliv Microsoftího RTF.

Tuto radu jsme vyslechli, udělali vše pro to, aby se problém už dále nevyskytoval, ovšem opak je pravdou a za nedlouho zákazník volal se stejným problémem. Stále některým lidem chodil winmail.dat se kterým si neuměl poradit. Docela průšvih, pokud se jednalo například o podklady k zakázkám apod.

Zjišťovali jsme tedy co a jak přímo na podpoře Microsoftu, který nám po nějaké chvíli poradil několik příkazů, které je třeba zadat do PowerShellu a změnit tak nastavení Exchange serveru v rámci Office 365. PowerShell je třeba spustit jako správce a až Vás PowerShell vyzve k přihlášení se, je samozřejmostí přihlásit se jako správce Office 365. Zde jsou příkazy, které nám pomohly a zákazník potvrdil, že už winmail.dat nerozesílá:


$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange
-ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Force

Import-PSSession $Session

Get-RemoteDomain | Set-RemoteDomain -TNEFEnabled $False

Remove-PSSession $Session